Självskattning Propellermodellen.

Fyll i formuläret så får du rapporten på mail inom några minuter.

OBS! När du skickat in formuläret, klicka på knappen nedan för att avsluta och stänga denna popup!

Avsluta och stäng

Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Chefs-bladet i Propellermodellen®

Rollen CHEF belyser vad en chef behöver behärska och ha koll på för att få ett riktigt bra flyt i sitt ledarskap.

En väldigt viktig roll i ledarskapet!

Effekten av att ha höga värden i CHEF-Bladet!

I den här videon ska vi gå in på Chefs-bladet - Utifrån organisationen/arbetsgivaren!


En chef med höga värden i det här bladet är rak, tydlig och ärlig i alla lägen, från riktningen till målen, givna ramar, förväntningar ner till konkret information, är sak orienterad - objektiv och värderingsfri, är konsekvent och förutsägbar, har ordning och reda, ord/budskap stämmer överens med handlande, har koll på tider, är synlig (även när det blåser), har rätt kompetens för sin position


Vad ger det att ha en sån chef?


- Det ger trygghet, effektivitet, anställda/teamet vet vad som gäller, de slipper tolka och missförstå osv.
- Chefen utgår från fakta och behandlar sakfrågor.

- Det som är begripligt i chefens hjärna blir det i medarbetarens också.


Hur är det att ha en chef som inte har dessa kompetenser?

Eller ens har förutsättningar att vara det?


Se videon nedan som förklarar mer om CHEFs rollen!

Propellermodellen®

De olika rollerna: Chef, Ledare respektive Coach.

CHEF

Agerar utifrån organisationen!

Rak, tydlig och saklig
Har ordning och reda
Fattar beslut och agerar utifrån fastställda ramar
Gör det han säger. (walk the talk)
Är modig
Har självdisciplin

Ger för medarbetare:
Att det är lätt att förstå chefen!


LEDARE

Agerar utifrån sig själv!

Brinner för sin uppgift
Inspirerar
Ärlig och äkta
Personlig men inte privat
Visionär
Total tillit till framgång

Ger för medarbetare:
Att de gärna vill följa chefen!

COACH

Agerar utifrån medarbetaren!

Lyssnar
Frågar
Visar empati
Bekräftar
Skapar individuell handling
utifrån mål och önskningar

Ger för medarbetare:
Att de känner sig delaktiga och sedda!

Propellermodellen® togs fram av CoachCompanion redan 2005 och har sedan dess vidareutvecklats och frekvent använts av 1000-tals coachande ledare inom både små och stora verksamheter.


Propellermodellen® är en förklaringsmodell för det coachande ledarskapet och oftast är vi starkast inom ett av propellerbladen. Det gäller att hitta den optimala plattformen att verka utifrån samt reflektera över hur behov i de andra bladen kan tillgodoses.


Propellermodellen® handlar om den coachande ledarens förmåga att samtidigt vara tydlig chef, inspirerande och visionär ledare samt lyhörd och tillitsfull coach.

Longwind Coaching AB

Starvägen 18

824 33 Hudiksvall

Tel: 076-338 45 88

© Longwind Coaching AB

powered by digipeak media

Ring Lasse!

076-338 45 88