Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Coach-bladet i Propellermodellen®

Rollen COACH belyser vad en chef behöver behärska och ha koll på för att få ett riktigt bra flyt i sitt ledarskap.

En väldigt viktig roll i ledarskapet!

Effekten av att ha höga värden i COACH-Bladet!

I den här videon ska vi gå in på Coach-bladet - Utifrån medarbetaren!


En coachande chef frågar istället för att tala om hur det ska vara/göras, lyfter andra genom att ge äkta och ärlig feedback, uppskattning och utmaningar utifrån deras unika potential, tror mer på andras förmåga än vad dom tror på sig själva, följer upp överenskommelser och säkerställer att de blir gjorda, är bra på att lyssna till både ord, tonfall, kroppsspråk och sin egen intuition, möter andra med full respekt och helt värderingsfritt i deras styrkor och även i deras skörhet, supportar andra att sätta tydliga mål och agera för att nå dem.
Det den coachande chefen fått höra i förtroende stannar hos hen.


Vad ger det att ha en sån coachande chef?


Det ger motivation, potential plockas fram och används, idéer, nya lösningar och ett gott klimat 

Genom denna approach tänds den inre elden, medarbetaren blir självgående.


Hur det är att ha en chef som inte har dessa kompetenser, som inte fokuserar individuellt på medarbetaren?


Se videon nedan som förklarar mer om COACH rollen!

Propellermodellen®

De olika rollerna: Chef, Ledare respektive Coach.

CHEF

Agerar utifrån organisationen!

Rak, tydlig och saklig
Har ordning och reda
Fattar beslut och agerar utifrån fastställda ramar
Gör det han säger. (walk the talk)
Är modig
Har självdisciplin

Ger för medarbetare:
Att det är lätt att förstå chefen!


LEDARE

Agerar utifrån sig själv!

Brinner för sin uppgift
Inspirerar
Ärlig och äkta
Personlig men inte privat
Visionär
Total tillit till framgång

Ger för medarbetare:
Att de gärna vill följa chefen!

COACH

Agerar utifrån medarbetaren!

Lyssnar
Frågar
Visar empati
Bekräftar
Skapar individuell handling
utifrån mål och önskningar

Ger för medarbetare:
Att de känner sig delaktiga och sedda!

Propellermodellen® togs fram av CoachCompanion redan 2005 och har sedan dess vidareutvecklats och frekvent använts av 1000-tals coachande ledare inom både små och stora verksamheter.


Propellermodellen® är en förklaringsmodell för det coachande ledarskapet och oftast är vi starkast inom ett av propellerbladen. Det gäller att hitta den optimala plattformen att verka utifrån samt reflektera över hur behov i de andra bladen kan tillgodoses.


Propellermodellen® handlar om den coachande ledarens förmåga att samtidigt vara tydlig chef, inspirerande och visionär ledare samt lyhörd och tillitsfull coach.

Longwind Coaching AB

Starvägen 18

824 33 Hudiksvall

Tel: 076-338 45 88

© Longwind Coaching AB

powered by digipeak media

Ring Lasse!

076-338 45 88