Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Grattis, din rapport genereras just nu.

Så fort den är klar skickas den till den email du uppgav.

Medan du väntar får du veta mer här nedanför:

Om du vill kan vi hjälpa dig vidare!

Vi hjälper chefer, ledare och entreprenörer att prioritera rätt, skapa självgående team och få mer tid över till blicka framåt så att de får energi att prestera på topp och samtidigt må riktigt bra.

Vi vill med rapporten hjälpa dig att ta tempen på just din ledarroll och ge dig insikter i hur du kan komma vidare och utvecklas i den riktning du själv önskar.

Vi hjälper vi dig mer än gärna vidare.

Propellermodellen®

I rapporten får du bl.a. fram hur du själv ser dig som Chef, Ledare respektive Coach.

.

CHEF

Agerar utifrån organisationen!

Rak, tydlig och saklig
Har ordning och reda
Fattar beslut och agerar utifrån fastställda ramar
Gör det han säger. (walk the talk)
Är modig
Har självdisciplin

Ger för medarbetare:
Att det är lätt att förstå chefen!


LEDARE

Agerar utifrån sig själv!

Brinner för sin uppgift
Inspirerar
Ärlig och äkta
Personlig men inte privat
Visionär
Total tillit till framgång

Ger för medarbetare:
Att de gärna vill följa chefen!

COACH

Agerar utifrån medarbetaren!

Lyssnar
Frågar
Visar empati
Bekräftar
Skapar individuell handling
utifrån mål och önskningar

Ger för medarbetare:
Att de känner sig delaktiga och sedda!

Propellermodellen® togs fram av CoachCompanion redan 2005 och har sedan dess vidareutvecklats och frekvent använts av 1000-tals coachande ledare inom både små och stora verksamheter.


Propellermodellen® är en förklaringsmodell för det coachande ledarskapet och oftast är vi starkast inom ett av propellerbladen. Det gäller att hitta den optimala plattformen att verka utifrån samt reflektera över hur behov i de andra bladen kan tillgodoses.


Propellermodellen® handlar om den coachande ledarens förmåga att samtidigt vara tydlig chef, inspirerande och visionär ledare samt lyhörd och tillitsfull coach.

Longwind Coaching AB

Starvägen 18

824 33 Hudiksvall

Tel: 076-338 45 88

© Longwind Coaching AB

powered by digipeak media

Ring Lasse!

076-338 45 88